• INDUSTRIPORTE

  • LOGISTIKSYSTEMER

  • STÅL- OG BRANDDØRE

  • GARAGEPORTE OG AUTOMATIK

  • KAMPAGNEPORT

Gang- og sidedør 40 / 60 mm

Adskilt gennemgang for personger og gods

Industrie-Sektionaltore

Det er muligt at integrere en gangdør i en Novoferm Novolux- eller Thermo-port. Ikke desto mindre anbefaler vi, at man holder gennemgangen til mennesker og gods adskilt. Dvs. at det optimale er en fast gennemgangsdør i bygningsfacaden, uafhængigt af ledhejseporten, eller en fast sidedør umiddelbart ved siden af ledhejseporten. Gangdøre kan integreres i ledhejseporten, men de er ikke fordelagtige af hensyn til portens stabilitet.

Desuden er der restriktioner mht. gangdørens bredde, højde og tærskelhøjde, som gør, at denne muligvis ikke kan opfylde de gældende love og bestemmelser for nødudgange. Under alle omstændigheder skal man forhøre sig hos de lokale myndigheder, så man har sikkerhed, når man vælger den korrekte gangdør.

Døre og porte til mennesker og gods fuldstændigt adskilt.

Døre og porte til mennesker og gods adskilt, men i samme indvendige åbning.

Gangdør til mennesker, integreret i ledhejseporten til gods.

Varianter, tilvalg og tilbehør