• INDUSTRIPORTE

  • STÅL- OG BRANDDØRE

  • BRANDHÆMMENDE STÅL/ALU DØRE OG RAMMEPARTIER

  • LOGISTIKSYSTEMER

  • GARAGEPORTE OG AUTOMATIK

Ståldøre, branddøre og sikkerhedsdøre

Novoferm tilbyder et komplet udvalg af Ståldøre, Branddøre og Sikkerhedsdøre samt et udvalg af Lyddøre og Skudsikredøre.

Alle vore produkter produceres på egne fabrikker i Europa og lever op til alle gældende europæiske standarder og normer.

Novoferm Danmark er førende leverandør til projektmarkedet herunder propduktsindustri, data centre, erhverv og kommercielt byggeri, parkeringskældre, offentligt byggeri, m.v.

 

Europæisk Produktstandard for Branddøre - EN16034

Siden 1. november 2019 har det været et lovkrav at alle udvendige branddøre og indvendige brandskydeporte skal være testet i henhold til ny europæsik norm, EN1634.

Endvidere skal produkterne være klassificeret og CE-mærket i henhold til den nye produktstandard EN16034. Novoferm imødekommer de nye testkrav og klassicering af branddøre. 

På nedenstående billeder kan du klikke videre og læse mere om den enkelte dørtyper, Novoferm tilbyder. Novoferm Danmark leverer døre fra flere af koncernens fabrikker i Europa helt afhængig af det enkelte projekt. 

Branddør - maksimal sikkerhed takket være Novoferm

Ild giver varme og er meget flot at se på, f.eks. i en pejs. Men den kan også være ødelæggende. Inden for meget kort tid ødelægger ild hele eksistenser eller endda liv. Brandsikring er derfor et vigtigt emne i kommercielle, industrielle og private miljøer.

Naturligvis skal brande så vidt muligt forebygges ved at træffe konkrete foranstaltninger og ved at være opmærksom på de farer, der er forbundet hermed. Ikke desto mindre kan risikoen kun reduceres og kan ikke helt udelukkes. Når der opstår brand, kan de rette forholdsregler redde en hel del kapital og muligvis liv.

Brandsikringstiltag i dørområdet spiller en afgørende rolle. Fordi særlige branddøre kan forhindre ildens passage gennem døråbninger og give både de personer, der forlader den brændende bygning, og brandfolkene en afgørende fordel.

Læs vigtige fakta om branddøre her!

Hvilke mål skal branddøren have?


Branddøre fås i en lang række størrelser, men må i det mindste i offentlige bygninger eller i virksomheder ikke bruges vilkårligt.

Grundlæggende gælder: En branddør skal vedrørende mål vurderes som enhver anden dør i en flugt- eller trafikvej. Dimensioneringen tager udgangspunkt i den typiske persontrafik, varetrafik eller person- og varetrafik eller i antallet af mulige brugere og anvendelsestype.

I Europa kan forholdene nogle gange variere fra land til land og region til region.

 

De vigtigste brandsikringsklasser for din branddør


Branddøre er defineret af forskellige brandmodstandsklasser. Gængse klasser er branddørene T30 / EI30, T60 / EI60 eller T90 / EI90. "T" står i disse betegnelser for "dør". Tallet angiver den varighed, som en sådan dør som minimum skal tåle ved en "normal" brand eller en brand, der svarer til standarden. En T90 er således testet til effektivt at kunne modstå en brand i mindst 90 minutter.

Branddøre kan mere generelt opdeles i følgende områder:

T30 - brandhæmmende døre
T60 - ekstremt brandhæmmende døre
T90 - brandsikre døre


Der skelnes også centralt mellem enkeltfløjede døre - såsom T30-1 - og dobbeltfløjede døre - såsom T30-2.

 

Tyk fals eller tynd fals på branddøren?


Ved dørfalse skelnes der grundlæggende mellem tyk fals, tynd fals og flugtende dør eller dør uden fals. Ved dørblade med tyk fals er falsen ind mod karmen kraftigere end på en dør med tynd fals. False tætner især godt mod træk. Træk bremses i den resterende dørspalte ved gentagen bukning. Der kan fås branddøre med både tykke og tynde false. Hvilken en, der egner sig bedst, afhænger af den respektive anvendelse og de tilhørende specifikationer.

Specialudstyr til branddøren


Branddøre kan udstyres med specialudstyr. Dette omfatter især røgbeskyttelse, lydisolering, specielle låsemekanismer, brandsikre ruder, indbrudssikring eller visuelle funktioner, især individuelle farver.

 

Derfor branddøre fra Novoferm


Novoferm er en af de største europæiske systemleverandører af dør- og portløsninger samt læssesystemer i den private, kommercielle og industrielle sektor. Siden 1955 har virksomheden stået for den højeste kvalitet og pålidelighed i produkter og service. Vi fortsætter også denne linje med vores branddøre og håndterer alle brandbeskyttelseskrav fra private såvel som erhvervs- og industrikunder.